Valokuva on enemmän kuin kameran tallentamaa valon heijastumista. Kuvissa on myös informaatiota, jota ei voi havaita ainoastaan näkemällä kuvan. Katsoja voi mielikuvituksellaan lisätä kuvaan uuden ulottuvuuden; kuva on silloin enemmän kuin pelkkä kuva. Kamera voi toimia kahteen suuntaan. Ympäristön tallentamisen lisäksi kuvaaja voi esitellä sillä myös omia mielikuviaan kuvan katsojalle.
Random light on valokuvausprojektini, jossa pohdiskelen, voiko valolla olla muotoa. Millaisessa muodossa valo olisi, jos mikään voima ei vaikuttaisi siihen eikä se heijastuisi mistään? Viemällä ehdotelmat valon muodosta miljööseen tulee kuvissa esille myös valon ominaisuuksia: Miten valo heijastuu pinnoista? Miten valo leviää ympäristössä? Onko valo pehmeää vai kovaa?
Valo on projektissani kehittynyt tuikkeesta maailman täydellisimmäksi muodoksi: palloksi. Sen sijaan, että käsittelisin aihetta selkeillä pelkistetyillä esimerkkikuvilla, olen pyrkinyt tekemään kuvista mielenkiintoisia myös visuaalisesti. Olen jättänyt kuviin runsaasti tilaa mielikuvitukselle. Samalla kun kuvista voi tutkia valon ominaisuuksia, voi mielikuvituksellaan rakentaa kuviin myös täysin toisenlaista tarinaa.

Jyrki Nikkilä, Keminmaa
puh. 040 930 4002
jyrki@nullotankuvia.com

http://www.otankuvia.com/

Valokuvanäyttely Hugon näytöillä ja aulatilassa 14.1. alkaen, tervetuloa nauttimaan ruoan lisäksi silmänruoasta!